1. Super Red နီနီခင်ဇော် 4:12
 2. မျှော်လင့်ဆဲ နီနီခင်ဇော် 4:06
 3. Super Sunday နီနီခင်ဇော် 3:28
 4. သစ္စာမပျက်ကြေး နီနီခင်ဇော် 4:41
 5. အူကြောင်ကျား နီနီခင်ဇော် 3:10
 6. Marry Me နီနီခင်ဇော် 3:58
 7. အချစ်အိမ် နီနီခင်ဇော် Feat 4:04
 8. လွမ်းခွင့်လေး နီနီခင်ဇော် 4:21
 9. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နီနီခင်ဇော် Feat 4:17
 10. မလိုချင်ဘူးစစ် နီနီခင်ဇော် 4:05
 11. ယုံလိုက်တိုင်းမှား နီနီခင်ဇော် 3:26
 12. ဂယ်ဘဲ....ဂယ်ဘဲ (New version) နီနီခင်ဇော် 4:03

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *