1. မာရီယို နီနီခင်ဇော် 3:40
 2. မာရီယို နီနီခင်ဇော် 3:40
 3. ရက်စက်သွားသူ နီနီခင်ဇော် 3:45
 4. ရက်စက်သွားသူ နီနီခင်ဇော် 3:45
 5. လေယာဉ်ပျံ နီနီခင်ဇော် 4:05
 6. လေယာဉ်ပျံ နီနီခင်ဇော် 4:05
 7. အသည်းမခွဲပါနဲ့ နီနီခင်ဇော် 3:34
 8. အသည်းမခွဲပါနဲ့ နီနီခင်ဇော် 3:34
 9. မိုးစက်လေး နီနီခင်ဇော် 4:16
 10. မိုးစက်လေး နီနီခင်ဇော် 4:16
 11. မခွဲခင် နီနီခင်ဇော် 4:36
 12. မခွဲခင် နီနီခင်ဇော် 4:36
 13. နေဝင်ချိန် (Sunset) နီနီခင်ဇော် 4:15
 14. နေဝင်ချိန် (Sunset) နီနီခင်ဇော် 4:15
 15. အချစ်ဆုံးလို့ခေါ်နိုင်မလား နီနီခင်ဇော် 3:43
 16. အချစ်ဆုံးလို့ခေါ်နိုင်မလား နီနီခင်ဇော် 3:43
 17. မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ နီနီခင်ဇော် 3:40
 18. မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ နီနီခင်ဇော် 3:40
 19. အချစ်မှာကျရှံးချိန် နီနီခင်ဇော် 3:48
 20. အချစ်မှာကျရှံးချိန် နီနီခင်ဇော် 3:48
 21. အထာမနပ်တဲ့သူ နီနီခင်ဇော် 4:27
 22. အထာမနပ်တဲ့သူ နီနီခင်ဇော် 4:27
 23. ထိုင်ထ နီနီခင်ဇော် 4:26
 24. ထိုင်ထ နီနီခင်ဇော် 4:26

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *